GATE360

CleanTech & PropTech

 


Digital Solutions - Artificial Intelligence - Internet of ThingsPlease, follow us on social media and watch us on you tube. Connect! 

Fastlane beställning

Genanobase & SAO-24 filterpatroner samt Tersano iClean mini

Hållbar framtid


Vår byggd, vår framtid samt vår nästa generations med! 


CleanTech 


Vi arbetar hårt för att främja en framtida syn i det alldagliga städningen som utförs på många arbetsplatser och inom den offentilga miljön.

Lösningarna vi tillhandahåller möjliggör för dessa aktörer att gå i framkant i utvecklingen för hållbar urveckling och etiskt korrrekt val att ta bort kemikalienra från alldagliga rengörings processer. 


PropTech


Genom övergång till IoT och internettid möjliggör vi för fastighetesunderhåll att i realtid få in uppgiftter och data på hur det verkligen ligger till samt därmed i god tid ge indikation till beslutsfattare om att något inte står rätt till och att man bör få till en översyn. 


Även ur arbetsmiljö samt arbetstrygghet där anställda kan ta del av denna infomation och därmed få realtidsförsäkran om att utrymmen möter luftkvalitets kraven. 

Kom i kontakt med oss

 
 
 
 
 
 

GATE360 - When business matter!Vi är ett ungt teknikföretag som vill utmana det traditionella, med nytänk och djärv vision samt mod på att det vi erbjuder är -etiskt korrekt - förbättrande - förstärkande -bra milljöval och genom vår nytänk och vision ett val för framtiden som stärker företagets goodwill i och med att våra lösningar även är bra för -användaren -utövaren - besökare och ger bättre arbetsmiljö och arbetstrygghet för alla. 


Vi erbjuder våra produkter samt tjänster till ledande företag samt offentliga förvaltnings aktörer och erbjuder marknadens absoluta top -lösningar för att uppnå bästa möjliga slutresultat utan att tämja på målet mot ett -hållbart framtid.


Som vår slogan "När affärer betyder något" är som vi vill ni ska se oss, eftersom vår affärsidé går ut på att förändra det gamla till något nytt som är bra och som ger en bättre framtid, och därav beyder våra affärer något mer än bara en affärstransaktion. 


Som kund hos oss blir du en Team spelare i vårt lag, det är så vi önskar våra affärer ska vara. CleanTech


Med över 14 års erfarenhet inom rengöring varav över 12 år i Stor Stockholms området och med de största städföretagen inom branschen har gett oss ett gediget kunnande inom branschen.


Därtill ansvarade Joakim för hela Sverige i form av KAM för renrums sektorn (R3) för Freudenberg Household Produkts AB (Vileda Professional) och den specifika och väldigt kravställda miljö som detta innebär. Eftersom fel utförd kan leda till både risk för hälsa och liv, samt enorma ekonomiska förluster för företaget som följd ifall någon partikell kommit med i slutprodukten som framställs i dessa utrymmen. . 


Rengöring i R3 utrymmen innebär att du ska rengöra något som inte kan ses med blotta ögat, så hur du gör det spelar all roll och måste utföras i enlighet med de föreskrifter detta är upplagd att utföras. 


 Läs mer

PropTech


Fastigheter och fastighetsunderhåll är stora kostnader för fastighetsägare, och ofta kan dessa även orsaka enorma bekymmer för företagen och boende i dessa fastigheter. Med våra lösningar kan vi i realtid se vad som händer inne i fastigheten och olika utrymmen och därmed åtgärda problemen före det gått för långt.


Utöver fastigheten har detta även stor vikt för utövare i dessa fastigheter eftersom inomhusmiljön inverkar på allas arbetsmiljö till lika och har man kontroll på detta har man även mindre sjukfrånvaro och nöjdare samt mera effektivare personal till sitt förfogande. 
Läs mer

IoT & Digital solutions  


Vi har ett unikt tänk där vi löser problem genom att binda våra olika byggstenar till ett helhet och låta tekniken komma in redan i entrén. Med vår lösningar har ni en väldigt välkomnade entré samt hållbar sådan för många år framöver. 


Tänk Er bara tanken att när Entrén själv märker av att smutsen blivit för mycket att klara av, så vips skickas ett SMS alternativt ett mail iväg till ansvarig som sköter om städningen med information om att just Er entré vid ingång 2 är i behov av översyn. 


På så sätt håller ni den standarden ni valt era besökare ska möta dom när de besöker Er och att upplevelsen att besöka Er alltid känns välkommet. 


När det gäller val av Entrélösning, välj Matting360 IoT 


Läs mer

KUNDRESPONS  

Vår första kund, och året var 2019 


Tersanon nettisivujen kautta saimme yhteyden Joakim Riippaan, joka tuli kertomaan meille
siivoamisesta otsonoidun veden avulla.


Hieman epäillen, mutta rohkeasti päätimme kokeilla
Otsoonivedellä siivoamista. Olemme nyt käyttäneet menetelmää kaksi kuukautta ja kävi juuri niin
kuin Joakim ennusti.


Paluuta entiseen ei ole!


Taina Simpanen, rehtori/sivistysjohtaja

Halsuan Kunta


Allt började med ett första, nu är här många installerade och i dagligt bruk


Olemme käyttäneet TERSANO laitetta jo parisen vuotta. Otimme laitteen käyttöön varauksella ja,
että pääseehän siitä eroon, jos todetaan tarpeettomaksi.


Kuitenkin olemme nyt lisänneet laitteiden määrää.


Olemme erittäin tyytyväisiä.


Annelli Anttila / Siivousjohtaja

Kristiinankaupunki


 Samarbetspartners

Tersano 

Optiqo

Genano

Internet of Things