AirHuslers - Unmasking Genano Oy  Exposing Unethical Lease Practices. After raising concerns in 2021, the evidence is clear: deceptive tactics in the air purification business.


It's time for transparency and accountability.

 

#AirHuslers #ExposeTheShark #BusinessEthics"

 

Johdettu harhaan.


Rahoitusyhtiöltä tulleet sähköpostiviestit asiakkaille, kun olen ottanut asiaksenni hoitaa pois näitä petoksia.

PRESS RELEASE 2023 / Joakim Riippa


Toukokuussa 2021 otin yhteyttä yrityksen johdon kanssa ja toin esiin, että leasing-sopimuksiemme toteutustapa ei ole moraalisesti oikea eikä eettinen. Sopimuksiemme kautta altistamme asiakkaamme ensisijaisesti taloudelliselle riskille, ja pahimmassa tapauksessa tilanne voisi aiheuttaa terveydelle mahdollisen uhan.


Kantaani asiassa ei otettu hyvin vastaan; sen sijaan siihen vastattiin, että liiketoimintaa tulee jatkaa entiseen tapaan ja kaikki sopimukset ovat kunnossa, joten huoleni eivät olleet perusteltuja. Aloin tutkia tätä asiaa tarkemmin, ja pian sen jälkeen huoleni vahvistettiin ehdottomasti, että yritys rikkoi kaikkia myyjän eettisiä normeja leasing-sopimustensa kautta. Liiketoiminnan jatkaminen tällä tavalla voitaisiin jopa katsoa olevan rikollista.


Löysin itseni vaikeasta tilanteesta, koska olin ollut menestyksekäs ja myynyt suuren määrän tuotteita heidän puolestaan. He olivat myöntäneet meille lisää myyntialueita, ja meillä oli kolme kiinteää sijaintia, joista hoidimme tätä liiketoimintaa: Oulu, Vaasa sekä Turku, kattamaan koko pohjoinen alue aina Ålantiin asti. Seurauksena oli, että olin palkannut kaksi uutta myyntimiestä. Tarkasteltuani yhteistyösopimustani ymmärsin, että taloudellinen riski yritykselle saattaisi olla tuhoisa, koska sopimus oli rakennettu niin, että päämieheni voisi irtisanoa sen ja välttää palkkioidemme maksamisen niin sanotuista suorista vuokrasopimuksistamme, joista meillä oli lähes 10 000 euron kuukausilaskutus. Tämän tason tuloksen saavuttaminen vaati suuren volyymin ja se oli kallista saavuttaa. Toisin sanoen löysin itseni tilanteesta, jossa veneessä oli vuoto, ja jos vedin tulpan, vene alkaisi ottaa vettä sisään ja lopulta upota, ellei päämieheni ollut valmis tekemään muutoksia.


Minulle valinta oli yksinkertainen. Yhteiskunnassamme on oltava kunniaa ja omatuntoa, ja tekemällä oikein välttämättömyyksiin voi kohota liian raskaaksi kantaa. Kyse ei ole vain taloudellisesta näkökulmasta, vaikka se olikin päällimmäinen syy heidän liiketoiminnalleen tällä tavalla. Merkittävän taloudellisen riskin lisäksi on terveysvaara, joka saattaa ilmetä, jos tämä "petollinen yritys" kaatuisi. Tässä tapauksessa tuotteet eivät saisi tarvittavaa huoltoa ja tarkastusta, sillä huoltokustannukset sisältyivät leasing-sopimukseen ilman rahoitusyhtiön tietämystä. Toisin sanoen he johtivat harhaan rahoitusyhtiötä osoittamatta, että sopimukseen sisältyy kaksi osaa (laite + huoltopuoli) ja että tämän järjestelyn avulla he voisivat kerätä koko huoltopuolen useiksi vuosiksi eteenpäin. Tämä ei vaikuta merkittävästi kuukausivuokraan asiakkaan kannalta, mutta he joutuvat maksamaan korkoa huoltopuolesta, mikä lisää heidän kuukausittaisia kustannuksiaan. Kuitenkin tarkasteltaessa tilannetta sopimusta tehtäessä, uskon, että tämä lähestymistapa on hyväksymätön.


Loppujen lopuksi asiakas on se, joka laittaa leivän pöydällesi, ja ne ovat ihmiset, jotka luottavat sinuun myyjänä ja tekevät näitä sopimuksia, monista heistä tulee elinikäisiä ystäviä. Kyse on omasta omastatunnostasi, ja monet myyjät eivät tiedä, mitä leasing-sopimuksiin sisältyy. Monet asiakkaatkaan eivät ole tietoisia siitä, mitä he allekirjoittavat, ja myyjän tehtävänä on varmistaa selkeys.


Nyt, kun nostin tämän asian esiin Genano Oy:n johdon kanssa vuonna 2021, he jatkoivat sopimusten tekemistä samalla tavalla. Vasta vuoden 2023 lopussa heidät pakotettiin lopettamaan, koska myös rahoitusyhtiö tajusi, että heitä oli petetty. Autoin asiakkaitani purkautumaan näistä sopimuksista, joihin he olivat sitoutuneet.


Ja vaikka ilmoitin heille hyvissä ajoin yhteistyömme vaikeutuessa ja he lopettivat palkkioidemme maksamisen, he siirsivät ne uusille myyntimiehille ilman ennakkovaroitusta, pitäen palkkiot jopa kuusi kuukautta. Ennen kuin he edes maksoivat mitään, minun oli allekirjoitettava sopimuksia, joissa luovuin tietyistä vanhoista saatavistamme, jotka olivat merkittäviä summia ja ratkaisevia yrityksen selviytymisen kannalta. Selviytymisen ollessa ensisijainen tavoite, minun oli allekirjoitettava nämä sopimukset ja käytännössä luovuttava kaupoista, joista olisimme voineet saada yli 40 000 euroa.


Kuten mainitsin aiemmin, kaikki myyjät eivät edes ole tietoisia organisaatiosta, jossa he ovat, jossa taloudelliset kannustimet ja tiedon puute johdon taholta johtavat epäeettisiin sopimuksiin. He eivät tiedä, miten leasing-sopimukset tulisi ja niitä on suoritettava, mikä aiheuttaa sen, että he jatkavat sopimuksiin sitoutumista melko sokeasti ja luottavat enemmän päämiehen selityksiin. Nyt rahoitusyhtiö on laittanut pisteen heidän toiminnalleen, ja heitä on lopulta pakotettu lopettamaan petos, mutta minun toimieni tulosten saavuttamiseen meni yli kaksi vuotta. Vaikka rahoitusyhtiö nyt tietää olevansa petetty, ja 31.10.2023 puhuin puhelimessa heidän hallintopäällikkönsä kanssa, auttaen asiakastani saamaan hyvitystä huoltopuolesta, he eivät ole ilmoittaneet kaikille muille asiakkaille, jotka ovat allekirjoittaneet vastaavanlaisia sopimuksia. He pysyvät hiljaa asiasta ja antavat petoksen jatkua. Juuri tämä hiljaisuus näissä asioissa mahdollistaa näiden henkilöiden ja huijareiden jatkavan liiketoimintaansa, asettaen muita ihmisiä vaaraan.


En ole lopettanut toimintaani tässä; olen myös ilmoittanut yrityksen ja sen johdon poliisille tästä, ja toivon tietysti, että heitä pidetään siitä vastuussa. On kuitenkin myös huolta siitä, että poliisi ei ehkä täysin ymmärrä leasing-sopimusten merkitystä ja kuinka niitä on toteutettava. Kuten sanoin, taloudellinen näkökohta on ensimmäinen vakava virhe tässä, ja se on se, joka ajaa heitä toimimaan tällä tavalla. Mutta vakavin ongelma on terveysriski, jonka tämä voi aiheuttaa, koska tuotteet ilman tarvittavaa huoltoa voivat muuttua joksikin, joka saastuttaa ilmaa päästämällä otsonikaasua tiloihin, joissa ne ovat sijoitettuina. Otsonikaasu on myrkyllistä kaasua, joka aiheuttaa terveysriskejä ja voi olla tuhoisia seurauksia.


Meillä oli kattava konsepti nimeltä DayCare Excellence, jossa ilmanpuhdistimet olivat keskeinen osa. Kuitenkin yrityksen vaatimuksesta liiketoiminnan toteuttamisesta tällä tavalla minun oli otettava asia puheeksi. Ajatus siitä, että myyntimme voisi lopulta johtaa siihen, että lapset kuljetetaan sairaalaan ambulanssilla ja että saattaisi tapahtua jopa kuolemantapauksia, on niin kauhistuttava, että pelkkä sen ajatteleminen saa pään pyörälle.


Yritys on nyt sulautunut Lifa Airiin ja vaihtaa nimeä Pallas Airiksi. Genano Oy:n toimitusjohtaja ja suurin omistaja, Mikael Timo Rentto, tulee olemaan suurin yksityinen osakkeenomistaja. Mikael Timo Rentto on henkilö, jolle ilmoitin heidän tapansa tehdä leasing-sopimuksia, vaikka en koskaan tavannut häntä, koska hän ei näyttänyt toimivan toimitusjohtajana minun aikanani ja pysytteli taustalla. Hän ei ole vastannut sähköposteihini tai puheluihini edes kerran, vaikka olin heidän parhaakseen ja kaikki, mitä olisi pitänyt tehdä, oli pettämisen lopettaminen asiakkaita kohtaan.


Vuodet 1939-1945 olivat aikaa, jolloin monet ihmiset joutuivat myös selittämään, miksi he eivät koskaan ryhtyneet toimiin tai puuttuneet tilanteeseen. Se on haastavaa, mutta seisoin sen takana, kuka olen ja miten toimin. Minulla on oikeus toimia niin kuin näen parhaaksi, vaikka se voisi olla tuhoisaa minulle. Kuitenkin se, että joku luulee voivansa hyödyntää myyntitaitojani ja käyttää hyväksi tietämystäni, jossa altistaisin asiakkaideni terveyden vaaralle, on täysin mahdotonta hyväksyä. Uskon, että on tärkeää ylläpitää liiketoiminnassa integriteettiä ja eettisyyttä eikä rikkoa eettisiä sääntöjä ja periaatteita.

 

Nurnburg 3.11.2023

 

JR


When business matter!

Download our Press release here

Suomi

Svenska

English

#BITEBACK

 Inherited Wealth from Russian Business Ventures and Interests in the British Virgin Islands  "Gray Zone"Kenkäteolllisuuden kasvatti

Hyvinkäällä syntyneellä Timo Mikael Rentolla on Panaman papereiden mukaan kaksi vuonna 2011 perustettua veroparatiisiyritystä Brittiläisillä Neitsytsaarilla. Yhtiöiden nimet ovat Cyrus Limited ja Beijing Fin RT Science & Technology co Ltd.


Nykyään Britanniassa asuva mutta Suomessa yrittäjänä toimiva Rentto kertoi Mossack Fonsecalle, että Cyrus Limited -yrityksellä on toimintaa etenkin Englannin kanaalissa sijaitsevalla Guernseyn saarella. Yhtiön tarkoituksena on "varojen ylläpitäminen".


Mossack Fonsecan kysymykseen varojen alkuperästä Rentto vastaa, että kyseessä on henkilökohtaiset säästöt, jotka ovat peräisin suomalaisesta Reka Oy:n kenkätehtaasta.


Rentto on tunnettu suomalainen kenkätehtailijaperhe. Suvun historia alalla ulottuu aina 1800-luvulle asti. Kun Hyvinkään kenkätehdas lopetettiin vuonna 1990, konserni keskittyi kaapelien valmistukseen. Rentto-konsernin nimi muuttui Reka Oy:ksi 1989.


Mikael Rentto on mukana lukuisissa suomalaisyrityksissä. Joulukuussa 2011 yksi hänen johtamastaan suomalaisyrityksestä, jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistaja Gese International Oy, asetettiin konkurssiin. Muutama kuukausi ennen konkurssia Mikael Rentto oli perustanut molemmat veroparatiisiyrityksensä Mossack Fonsecan kautta.


Gese Internationalin konkurssipesän asiakirjoista selviää, että suurimmat velkojat ovat valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Finnvera sekä Danske Bank. Yhtiö sai vuosina 1999–2013 valtiontukea Tekesiltä ja työ- ja elinkeinoministeriöltä yhteensä 340 000 euroa.


Sen lisäksi Tekes on myöntänyt Gese Internationalille lainaa 210 000 euroa. Tämä käy ilmi MOT:nyritystukitietokannasta.


Mikael Rentto ei ole vastannut MOT:n lukuisiin yhteydenottopyyntöihin.

www.GATE360.eu and GATE360 logo is private ownded by JR all rights reserved 2023/2024