Innovativ plattform för fält- och anläggningshantering

Få nöjdare besökare genom att använda Optiqos System. Optiqo erbjuder digitala systemlösningar för att optimera service och underhåll av fastigheter. Systemet möjliggör kvalitetsstyrning, full kontroll på utförd service och visualiserar insatserna för besökarna.

Tydlig dashboard som ger Er all information ni kan tänka Er behöva!

 

Tack vare AI och IoT får ni automatiskt statistik över hur besökare rör sig i fastigheten och när någon form av service utförs. Med statistiken som bas kan ni planera serviceintervall utifrån faktiska behov, vilket gör att ni både sparar pengar och får nöjdare besökare. 

I Sverige över 7.000 st installerade

Optiqo


Städning när det behövs som bästJusts in time

Made in Sweden

Tilaa käynti meidän

Boka besök till vår 

DemoHUB360