Kommer på svenska snart.

Askeleet konepajayritysten hiilivapauteen

HITSAUSHALLIN ENERGIATEHOKKUUS! 


CO2-päästöjä leikkaamalla säästät samalla paljon rahaa käyttämällä modernia sisäilman puhdistussovellusta. Yritysten hyöty on myös saatavuus hyvissä työntekijöissä, kun työolot ovat hyvät.


Kylmässä ilmastossa asianmukainen suodatusjärjestelmä voi merkittävästi alentaa energia-kustannuksiasi kierrättämällä suodatettua ilmaa ja vähentämällä kalliin lisäilman tarvetta.
Hitsauspisteissä muodostuva hitsaushuuru, savu ja muut epäpuhtaudet leviävät halliin vaarantaen työntekijöiden terveyden sekä hitsauslaitteiden käyttövarmuuden. Hitsaushallien yleisin haaste on ilmassa oleva savukerros.


Täytyy muistaa, että energiatehokkuus on osa yrityksen vastuullisuutta. Energiatehokkuustoimet ja -investoinnit tuottavat monenlaisia hyötyjä, joita kutsutaan muun muassa oheishyödyiksi, lisäarvoksi tai piilohyödyiksi.On tärkeää laittaa energia tekemään työ moneen kertaan


Energiankäytössä kertakäyttöisyysajattelu on muutettava kiertotalousajatteluksi. Tämä pienentää tarvetta kylmälle korvausilmalle. Ilmanpuhdistinta valittaessa tulisi ensin selvittää, minkälaisia epäpuhtauksia hallissa on, sillä puhdistimet on optimoitu erityyppisille hiukkasille tai kaasumaisille aineille tai öljysumulle.


Monissa puhdistimissa on huomioitu myös epäpuhtauksien kerrostuminen hallin sisäilmaan niin, että puhdistimet imevät noin 2–5 metrin korkeudelta ja puhaltaen puhtaan ilman laitteen alaosasta halliin juuri sille tasolle, missä työntekijät työskentelevät. Korkeus mistä huurut imetään, on equilibrium-korkeus eli tasapainokorkeus. Se on korkeus, jossa ei teoriassa tapahdu ylöspäisiä ilmavirtauksia, jos ilmalla ei ole ennestään nousunopeutta. Lopulta ilma jäähtyy niin paljon, että se on yhtä painava kuin ympäröivä ilma, ja noste lakkaa, tällöin ollaan tasapainokorkeudella.


Hyvä kärynpoistosovellus imee ylhäältä käryn pois ennekuin se jäähtyy ja laskeutuu alas, jolloin hallin ilmanvaihtoa ei tarvitse lisätä ja energiaa säästyy. Haasteita aiheuttavat myös vanhat, nykytarpeisiin nähden riittämättömät ilmanvaihtojärjestelmät sekä suuret energiakustannukset.


Energiatehokkuuden oheishyödyt yrityksille


Taloudelliset hyödyt:

Taloudellinen hyöty on usein suurin motivaattori energiatehokkuustoimien toteuttamiseen. Tehokas energiankäyttö parantaa lähes poikkeuksetta yrityksen tuotantotehokkuutta ja vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn. Erityisesti energiaa paljon käyttävissä yrityksissä yhdenkin prosentin säästö energiakuluissa voi tarkoittaa tuloksen kasvua sadoilla tuhansilla euroilla.


Tuotannolliset ja toiminnalliset hyödyt:

Teollisuusyrityksissä tehokkaamman energiankäytön ansiosta on mahdollista nostaa tehtaan tuotantokapasiteettia ilman erillisiä investointeja.


Ympäristöhyödyt:

Yksi ilmeisin ja tärkein hyöty tehokkaammasta energiankäytöstä on ilmastonmuutosta kiihdyttävien hiilidioksidipäästöjen väheneminen. Energiantuotannon ja käytön osuus hiilidioksidipäästöjen syntyyn on merkittävä.


Mainehyödyt:

Vastuullisuus on nykyisin usealle yritykselle liiketoiminnan peruslähtökohta ja koko toiminnan läpileikkaava arvo. Järkevä ja vastuullinen energiankäyttö on erottamaton osa yritysvastuuta. Edistyksellisyys vastuullisuudessa luo hyvää yrityskuvaa sidosryhmien silmissä.


Työolojen parantuminen:

Puhdas ja terveellinen sisäilma on tärkeä terveystekijä ja peruslähtökohta hyviin työskentelyolosuhteisiin. Toiminnaltaan tarkoituksenmukainen ilmanvaihto vaikuttaa hyvinvointiin ja sitä kautta tuottavuuteen. Samalla se vaikuttaa kiinteistön rakenteiden kuntoon sekä jossain tapauksissa myös lopputuotteen laatuun.


Lopuksi
Vaikka monet energiantehostamiskohteet ovat tyypillisiä useille konepajoille, on jokaisen konepajan energiatehokkuustoimet ja niiden avulla saavutettavat hyödyt ja säästöt kuitenkin yksilöllisiä ja riippuvaisia monista eri tekijöistä. Energiatehokkuus kannattaa ottaa huomioon kokonaisvaltaisesti, eikä ajatella sitä esimerkiksi vain kertaluontoisena investointina tai parannuksena. Yleensä energiatehokkuuden huomioimisella kaikessa toiminnassa sekä sen jatkuvalla kehittämisellä saavutetaan parhaimmat tulokset.

Yhteistyössä: 

I sammarbete med: 

Otaa yhteyttä

 
 
 
 
 
 

THE PERFECT IAQ "Indoor Air Quality" 

Parasta sisäilmanlaatu 

01.


IoT-sensorit

 

Ensimmäinen askel on ymmärtää ilmanlaadun nykytila. Edustamiemme IoT sensoreiden avulla tämä on sekä edullista että helppoa, ja mikä parasta jatkuvaa ja reaaliaikaista. Ongelmien ilmaantuessa järjestelmä hälyttää heti tilanteen tullessa, ennen tilanteen eskaloitumista.02.


Kemikaaliton siivous


Harva uskoo ennen kuin itse näkee, kuinka suuri merkitys kemikaalien pois jättämisellä päivittäisestä siivouksesta on ilmanlaadun parantamiselle. Kokeile ja usko. Poistamalla nämä myrkyt ilmanlaatu alkaa parantua välittömästi jo samana päivänä.


03.


Ilmanpuhdistaja  


Ilmasta löytyy aina erilaisia hiukkasia, bakteereja sekä viruksia jotka voivat aiheuttaa ihmisille sairauksia - jotka valitettavasti voivat kestää jopa vuosia. Siksi ilmanpuhdistimet ovat erittäin hyvä ja tuottavuutta parantava investointi.04.


Kluster360 FLASH

+ Optiqo 


Yllämainittujen toimenpiteiden suorittamisen jälkeen lopuksi IoT sensorit voidaan liittää FLASH järjestelmään, jolla jälkeen "ilmanlaatu meidän toimitiloissa" saadaan suoraan näytölle tai monitoreihin ja kaikkien avoimesti nähtäville, luoden luottamusta ja läpinäkyvyyttä.

Tilaa käynti meidän

Boka besök till vår 

DemoHUB360