CleanTech & PropTech 

Städning - Uppföljning - Inomhusmiljö

Framtiden är kemfritt 


Men när man väl påbörjat att städa med Tesano finns liksom ingen väg tillbaka till det traditionella och gamla sättet, eftesom man inser nog ganska snart att så här rent och enkelt var det aldrig tidigare att göra rent. 


Förutom att SAO "stabilized Aques Ozone" är miljövänligt, fullständigt ofarlig för människor så är den också 3000 x effektivare och 50% kraftigare än klor till och med. Poängen med ozonvatten och SAO är att man renar all kranvatten först och sedan tillsätts 03 i vattnet vilket bidrar till klart att använda på en gång, inga ränder som lämnas kvar på ytor,  samt det vanligaste att man lämnar efter sig små mängder kemrester som även gör att ytan blir kladdig och återsmutsningen blir lättare. 


Viktigt att komma ihåg att inomhuskvaliteten påverkas med vad du städar med, och varje droppe kem som vi kan få bort förbättrar tillvaron för alla i utrymmen som städas utan kemikalier. 

Tersano passar

även till detta

 • OurMission

  We’re dedicated to providing our customers with innovative solutions that feature advanced technologies and remarkable standards. We aim to exceed your expectations in every respect: delivery, performance, pricing, service and quality. • Our Vision

  We believe that harsh chemical cleaners are making the world a more dangerous place — and we aim to change that. SAO is innovative, effective, sustainable and incredibly safe. Through the elimination of harsh chemicals, our goal is to improve the health of the planet and those who live on it.


 • Our Culture

  Our team maintains the highest standard of honesty and integrity. Each of us is empowered with respect. Everything we achieve is a credit to our incredible team.

 När du köper in städtjänster, se till att ingen behöver lida i onödan. 


Finns människor som är överkänsliga emot städkemikalier, så varför ens använda dessa? Vi erbjuder möjliget till att göra en symptomundersökning till Er som är ett bra underlag när ni begär offert på städservice. Och där det framkommer ifall ni möjligen har något i Ert inomhusluft som påverkar Era medarbetare.

LADDA NER TERSANO BROSCHYR + Click&Go

 Innovativ plattform för fält- och anläggningshantering


Vi digitaliserar service och underhåll på publika ytor. Publika ytor som universitet, nöjesparker och fastigheter kräver mycket service och underhåll i olika former. Med Optiqos QlvrBox samlas information in om utfört arbete och antal besökare samtidigt som informationen visualiseras för era besökare. Denna information samlas i en skräddarsydd dashboard som ger er underlag för att optimera arbetet och för att fastställa att arbetet utförs enligt avtal.

Våra digitala lösningar kan även användas i bland annat säkerhetsarbete, exempelvis vid systematiskt brandskyddsarbete och skyddsronder. 


 • Vi digitaliserar service och underhåll på publika ytor

  Publika ytor som universitet, nöjesparker och fastigheter kräver mycket service och underhåll i olika former. Med Optiqos QlvrBox samlas information in om utfört arbete och antal besökare samtidigt som informationen visualiseras för era besökare. Denna information samlas i en skräddarsydd dashboard som ger er underlag för att optimera arbetet och för att fastställa att arbetet utförs enligt avtal.
  Våra digitala lösningar kan även användas i bland annat säkerhetsarbete, exempelvis vid systematiskt brandskyddsarbete och skyddsronder.  

Inomhuslufts problem


Att få inomhusbekymmer i luften orsakas av yttre faktorer och kan vara välidgt dyrbara att årgärda. Samtidigt som verksamheten måste löpa på riskerar man ohälsa och sjuksrivningar som följd.


IoT - sensorer

Välj, vilken luft ni vill inandas. Men först måste ni veta? 


Vilken typ av luft inandas Er personal? Inomhusluftens orenheter och vilka hälsoeffekter dessa kan ge pratas det om idag mera än någonsin tidigare. Inomhusluften innehåller små partiklar och giftiga gaser som får olika symptom hos människor och många blir sjuka av dessa.


Med trådlösa IoT-sensorer får ni realtids data på inomhusluftens kvalitet, och ifall avikelse börjar förekomma, så kan man man av denna data påbörja vidta åtgärder för att få bukt med detta. Våra trådlösa sensorer behvöer varken SIM-kort, insamlingsenhet eller ström.


GATE360 Kluster installation & uppföljning


Vi installerar 3 olika sensor i ett, som gör att installationen går snabbare samt det blir endast ett skruvhål. Samtidigt sätter vi igån alla alarm, så ifall ett liten kontors Co2 värden stiger mycket så får alla i samma utrymme ett e-post meddelande att ta en paus så undviker vi trötthet.

Hur förbättra och med vad kan personalen skyddas?


För att uppnå trygg arbetsmiljö rekommenderar vi och som är väldigt effektivt, är luftrenare.  


Att få försåelse för inomhusluften och dess kvalitet 24/7 innebär en säker och trevlig arbetsplats. Dessutom ger  luftrenare också ett mycket effektivt skydd mot COVID-10, eftersom den tar bort viruset upp till  99 %  ifrån inomhusluften.


160 sekunder

Det får en att tänkta till

Rent luft - Från start!


Här hittar ni en del av vårt sortiment

THE PERFECT IAQ "Indoor Air Quality" 

 Bästa inomhusluftskvalitet

01.


Iot-sensorer


Förs behöver man veta kvaliteten på inomhusluften. Med IoT sensorer är detta förmånligt och enkelt samtidigt som det är pågående, och uppstår bekymmer så alarmerar systemet det med. 

02.

Kemfri städning


Få förstår hur stor betydelse  inomhusluftens kvalitet kan förbättras genom att byta ut kemikalier i städningen. Att sluta upp med dessa gifter, så förbättras inomhusluftskvaliteten samma dag.


03.

Luftrenare


I luften finns alltid partiklar, bakterier samt virus som kan göra oss sjuka, och tyvärr ibland kan dessa bli långvariga och ta år att bli friska ifrån. Därav är en luftrenare ett väldigt bra investering.  


04.


Kluster360 FLASH

+ Optiqo 


När väl alla dessa saker är genomgått, så kan man till IoT sensorerna koppla in och på så sätt få fram "Inomhusluftskvaliteten i ert utrymme" direkt till skärm som kan ses av alla. 


Tilaa käynti meidän

Boka besök till vår 

DemoHUB360